งานที่สามารถทำคนเดี่ยวได้

งานทำคนเดียว ทำงานอิสระ หรือ freelancer jobs เป็นงานที่คุณสามารถทำได้ตามความสามารถ ความชำนาญ และเวลาของคุณเอง ไม่ต้องไปทำงานในสถานที่หรือบริษัทใดๆ คุณสามารถหางานได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เช่น **Freelancer**¹ หรือ **Upwork**² ที่มีงานให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน

- การพัฒนาและไอที

- การออกแบบและสร้างสรรค์

- การเงินและการบัญชี

- การบริหารและการบริการลูกค้า

- วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

- กฎหมาย

- การขายและการตลาด

- เขียนและการแปล

(1) Freelance Jobs and Projects | Freelancer. https://www.freelancer.com/job/.

(2) Freelance Jobs | Upwork™. https://www.upwork.com/freelance-jobs/.

(3) 15 of the Best, Highest-Paying Freelance Jobs in 2023 | Upwork. https://www.upwork.com/resources/highest-paying-freelance-jobs.

(4) Hire Freelancers & Find Freelance Jobs Online | Freelancer. https://www.freelancer.com/.

Freelancer¹ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเชื่อมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างที่ทำงานอิสระ คุณสามารถหางานที่ตรงกับความสามารถของคุณได้จากหลายหมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็น

- เว็บไซต์ ไอที และซอฟต์แวร์

- โทรศัพท์มือถือและการคำนวณ

- เขียนและเนื้อหา

- ออกแบบ สื่อ และสถาปัตยกรรม

- การป้อนข้อมูลและผู้ดูแล

- วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์

- การหาแหล่งผลิตและการผลิต

- การขายและการตลาด

- ขนส่ง การจัดส่ง และการขนส่ง

- โทรคมนาคม

- การศึกษา

- ธุรกิจ การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมาย

- การแปลและภาษา

- เครื่องมือและบริการ

- สุขภาพและการแพทย์

คุณสามารถสมัครเป็นผู้รับจ้างได้ฟรี เพียงกรอกชื่อ อีเมล รหัสผ่าน และประเภทของงานที่คุณสนใจ² เมื่อคุณได้รับงานจากผู้ว่าจ้างคุณจะได้รับการชำระเงินผ่านระบบ milestone payment system¹ เมื่อคุณทำงานเสร็จและผู้ว่าจ้างพอใจกับผลงานของคุณ

Freelancer¹ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเชื่อมต่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างที่ทำงานอิสระ

แหล่งข้อมูล: การสนทนากับ Bing 24/6/2566

(1) Hire Freelancers & Find Freelance Jobs Online | Freelancer. https://www.freelancer.com/.

(2) Login to Hire Freelancers & Find Work | Freelancer. https://www.freelancer.com/login.

(3) Fiverr - Freelance Services Marketplace. https://www.fiverr.com/.