ขอให้ Bing สร้างคำถาม

คุณต้องการให้ฉันสร้างคำถามเกี่ยวกับการใช้ countif ของ google sheet ใช่ไหม? ฉันจะลองทำดูนะ


คำถาม: ฟังก์ชัน countif ของ google sheet ใช้สำหรับอะไร?

ตัวเลือก:

- นับจำนวนเซลล์ที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

- นับจำนวนเซลล์ที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด

- นับจำนวนเซลล์ที่มีค่าว่าง

คำตอบ: ตัวเลือกแรกกอเกี่ยว การใข้ countif ของ google sheet เพิ่มอีกจำนวน 3 คำถาม 

ฉันจะสร้างคำถามเพิ่มอีก 3 คำถามให้คุณนะ


คำถามที่ 2: ถ้าต้องการนับจำนวนเซลล์ที่มีค่ามากกว่า 10 ในช่วง A1:A10 ควรใช้ฟังก์ชัน countif อย่างไร?

ตัวเลือก:

- =countif(A1:A10,">10")

- =countif(A1:A10,"<10")

- =countif(A1:A10,"=10")


คำตอบ: ตัวเลือกแรก


คำถามที่ 3: ถ้าต้องการนับจำนวนเซลล์ที่มีข้อความ "apple" หรือ "banana" ในช่วง B1:B20 ควรใช้ฟังก์ชัน countif อย่างไร?

ตัวเลือก:

- =countif(B1:B20,"apple")+countif(B1:B20,"banana")

- =countif(B1:B20,"apple" or "banana")

- =countif(B1:B20,"apple"&"banana")


คำตอบ: ตัวเลือกแรก


คำถามที่ 4: ถ้าต้องการนับจำนวนเซลล์ที่มีข้อความที่ขึ้นต้นด้วย "a" ในช่วง C1:C15 ควรใช้ฟังก์ชัน countif อย่างไร?

ตัวเลือก:

- =countif(C1:C15,"a*")

- =countif(C1:C15,"*a")

- =countif(C1:C15,"a?")


คำตอบ: ตัวเลือกแรก