ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

เล่าประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

อธิบายหลักการและวิธีการซ่อมพัดลมที่ไม่หมุนหรือหมุนช้า คุณสามารถอ่านรายละเอียดได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้

 - วิธีซ่อมพัดลม ไม่หมุน หมุนช้า ไม่มีแรงออกตัว (Repair the fan, do not rotate, rotate slowly.) เป็นวิดีโอที่แสดงการตรวจเช็คและซ่อมพัดลมที่เสียหาย ผู้สร้างวิดีโอได้แนะนำสาเหตุที่ทำให้พัดลมไม่หมุนได้อย่างชัดเจน เช่น สายไฟปลั๊กขาดใน, สวิตซ์กดเสีย, Cap capacitor เสีย, แกนมอเตอร์ฝืด, เทอร์โม ฟิวส์ขาด เป็นต้น

 - พัดลมไม่ส่าย พัดลมไม่หมุน แก้ไขอย่างไร? เป็นบทความที่อธิบายการแก้ปัญหาพัดลมไม่ส่าย ซึ่งเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือการสึกหรอของเฟืองพัดลม ผู้เขียนได้แนะนำวิธีการทำความสะอาดและใส่จารบีให้ชุดเฟือง

 - วิธีซ่อมพัดลม ไม่หมุน ... เป็นวิดีโอที่แสดงการซ่อมพัดลมเบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ เช่น ไขควง, กรรไกร, เทป

 - มอเตอร์พัดลมเสีย ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้พัดลมหมุน ถ้ามอเตอร์เสียจะทำให้พัดลมไม่หมุนได้เลย การแก้ไขคือการเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ 

 - เทอร์โม ฟิวส์ขาด (Thermo fuse) ซึ่งเป็นส่วนที่ป้องกันการไฟฟ้าไหลผิดปกติ ถ้าเทอร์โม ฟิวส์ขาดจะทำให้พัดลมไม่ได้ไฟ การแก้ไขคือการเชื่อมหรือเปลี่ยนเทอร์โม ฟิวส์ใหม่ 

 - ขดลวดช็อตเทิร์น หรือขดลวดมอเตอร์ไหม้ ซึ่งเป็นส่วนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับพัดลม ถ้าขดลวดช็อตเทิร์นหรือไหม้จะทำให้พัดลมไม่สามารถใช้งานได้ การแก้ไขคือการขดลวดใหม่

วิธีการเปลี่ยนบูช ผ้าซับน้ำมัน และ แกนเหล็ก พัดลมมีดังนี้

 - เปลี่ยนผ้าซับน้ำมัน ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้แกนหมุนได้อย่างลื่นไหล ถ้าผ้าซับน้ำมันเสื่อมสภาพจะทำให้แกนหมุนไม่คล่อง การแก้ไขคือการถอดผ้าซับน้ำมันออกและใส่ผ้าใหม่ 

 - เปลี่ยนบูช ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้แกนหมุนไม่สึกหรอ ถ้าบูชเสื่อมสภาพจะทำให้แกนหมุนไม่คงที่ การแก้ไขคือการถอดบูชออกและใส่บูชใหม่ 

 - เปลี่ยนแกนเหล็ก ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นตัวขับของพัดลม ถ้าแกนเหล็กสึกหรอจะทำให้พัดลมไม่หมุนได้อย่างตามปกติ การแก้ไขคือการถอดแกนเหล็กออกและใส่แกนเหล็กใหม่