การรับประกัน


เพื่อให้ระบบรับประกันการซ่อมมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน 3 เดือนได้อย่างเหมาะสม นี่คือรายการข้อเสนอที่สามารถพิจารณา:โปรดทราบว่าการรับประกันและเงื่อนไขการซ่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขของร้านซ่อมอุปกรณ์ Power Electronic ที่คุณเลือกใช้ ควรติดต่อร้านซ่อมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณ