คุณกำลังดูหน้าเว็บเกี่ยวกับวิธีการปลดล็อกแผ่นงาน Excel ถ้าลืมรหัสผ่าน¹ บทความนี้แสดงวิธีการปลดล็อกแผ่นงาน Excel ที่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่านหรือไม่มีรหัสผ่าน คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้ได้


- ใช้โค้ด VBA เพื่อลบรหัสผ่าน

- ใช้บริการออนไลน์เพื่อลบรหัสผ่าน

- ใช้ Google Sheets เพื่อปลดล็อกแผ่นงาน

- เปลี่ยนนามสกุลไฟล์


ฉันจะพยายามอธิบายขั้นตอนทีละขั้นให้คุณ


- ใช้โค้ด VBA เพื่อลบรหัสผ่าน: คุณสามารถใช้โค้ด VBA ที่แปะไว้ในบทความ¹ เพื่อลองเดารหัสผ่านของแผ่นงาน Excel ของคุณได้ คุณต้องเปิดไฟล์ Excel และกด Alt + F11 เพื่อเปิด Visual Basic Editor จากนั้นคัดลอกและวางโค้ด VBA ที่ให้ไว้ในบทความ¹ ไปยังหน้าต่างโค้ดขวามือ และกดปุ่มเล่น (execute macro) เพื่อให้โค้ดทำงาน โค้ดจะเริ่มเดารหัสผ่านจาก A-Z และ a-z แต่จะใช้เวลาขึ้นอยู่กับความยาวของรหัสผ่าน

- ใช้บริการออนไลน์เพื่อลบรหัสผ่าน: คุณสามารถใช้บริการออนไลน์ที่มีให้บริการฟรีหรือเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลบรหัสผ่านของแผ่นงาน Excel ของคุณได้ บทความ¹ แนะนำบริการ LostMyPass.com² เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณสามารถใช้ได้ คุณต้องอัปโหลดไฟล์ Excel ของคุณไปยังเว็บไซต์และรอให้บริการตรวจสอบรหัสผ่านของคุณ

- ใช้ Google Sheets เพื่อปลดล็อกแผ่นงาน: Google Sheets เป็นแอปที่คล้ายกับ Excel ที่สามารถปลดล็อกแผ่นงาน Excel ที่ถูกป้องกันได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คุณมีบัญชี Google เท่านั้น คุณต้องเข้าไปที่ [7](https://drive.google.com) ในเว็บเบราว์เซอร์และอัปโหลดไฟล์ Excel ของคุณไปยัง Google Drive จากนั้นคุณสามารถเปิดไฟล์ด้วย Google Sheets และบันทึกเป็นไฟล์ Excel ใหม่ที่ไม่มีรหัสผ่าน

- เปลี่ยนนามสกุลไฟล์: วิธีนี้อาจไม่ทำงานกับ Excel เวอร์ชันใหม่ แต่คุณสามารถลองเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ Excel จาก .xlsx เป็น .zip และแตกไฟล์ zip เพื่อเข้าถึงไฟล์ XML ที่มีข้อมูลของแผ่นงาน คุณสามารถหาไฟล์ XML ที่มีชื่อ sheet1.xml, sheet2.xml, และ sheet3.xml ในโฟลเดอร์ xl\worksheets และเปิดด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความ เพื่อหาบรรทัดที่มีคำว่า sheetProtection คุณสามารถลบบรรทัดนั้นและบันทึกไฟล์ XML จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ zip เป็น .xlsx อีกครั้ง


ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกแผ่นงาน Excel ของคุณได้ 😊


Source: Conversation with Bing, 7/13/2023

(1) How to unprotect the excel sheet if forgot the password. https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel/how-to-unprotect-the-excel-sheet-if-forgot-the-password/td-p/1574559/page/2.

(2) 4 Ways to Unprotect an Excel Sheet - wikiHow. https://www.wikihow.com/Unprotect-an-Excel-Sheet.

(3) How to unprotect the excel sheet if forgot the password. https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel/how-to-unprotect-the-excel-sheet-if-forgot-the-password/td-p/1574559.

(4) How to protect worksheets and unprotect Excel sheet without password. https://www.ablebits.com/office-addins-blog/protect-unprotect-excel-sheet-password/.

(5) How to Unprotect Excel Sheet If Forgot Password (4 ... - ExcelDemy. https://www.exceldemy.com/unprotect-excel-sheet-forgot-password/.

(6) How to Unprotect an Excel Sheet or Workbook With or Without Password. https://allthings.how/how-to-unprotect-an-excel-sheet-or-workbook-with-or-without-password/.

(7) undefined. https://drive.google.com.

You are viewing a web page about how to unprotect an Excel sheet if you forgot the password¹[1]. The article shows how to unlock a password-protected or password-free Excel sheet. You can use the following methods:


- Use VBA code to remove the password

- Use an online service to remove the password

- Use Google Sheets to unlock the sheet

- Change the file extension


I will try to explain each step for you:


- Use VBA code to remove the password: You can use the VBA code provided in the article to try and guess your Excel sheet's password. You need to open the Excel file and press Alt + F11 to open the Visual Basic Editor. Then, copy and paste the VBA code provided in the article into the right-hand code window and press the play button (execute macro) to run the code. The code will start guessing passwords from A-Z and a-z, but it will take time depending on the length of the password.

- Use an online service to remove the password: You can use a free or paid online service to remove your Excel sheet's password. The article recommends LostMyPass.com as one option you can use. You need to upload your Excel file to their website and wait for them to check your password.

- Use Google Sheets to unlock the sheet: Google Sheets is a similar app to Excel that can easily unlock a protected Excel sheet. All you need is a Google account. You need to go to [7](https://drive.google.com) in your web browser and upload your Excel file to Google Drive. Then, you can open the file with Google Sheets and save it as a new Excel file without a password.

- Change the file extension: This method may not work with newer versions of Excel, but you can try changing the extension of your Excel file from .xlsx to .zip and unzip the zip file to access the XML files containing your sheet data. You can find XML files named sheet1.xml, sheet2.xml, and sheet3.xml in the xl\worksheets folder and open them with a text editor to find a line containing the word sheetProtection. You can delete that line and save the XML file. Then, you can change the extension of your zip file back to .xlsx.


I hope this information helps you unlock your Excel sheet 😊


Source: Conversation with Bing, 7/13/2023

(1) Hi team ne.... undefined.