สรุปเครื่องมือใน Photoshop

สรุปของเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถดูภาพรวมของฟังก์ชันและวัตถุประสงค์ของแต่ละเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วในแถบเครื่องมือ