"เขียนภาพของทุ่งได้ มิสวย เขาใหญ่ขาดไพรฉวย เลี่ยนล้าน สีเขียวหย่อมติณรวย เกินกว่า จริงนา มีแต่พฤกษา ก้าน กิ่งนั้นพอชม..." ปล...หย่อมติณ รวย คือ ป้ายสีเขียวหนา เกินไป.. 

   ฝึกเขียนภาพ มิ่งไม้      ใบหาย

เหมือนดั่งมันตระกาย             ฝั่งน้ำ

เขียนนานชั่วโมงปลาย           เสร็จอย่าง นีี้นา 

ยังไม่สวยพอ ห้าม                   ครั่นคร้ามเขินคน...