ผู้ช่วยนักวิจัยและนักวิจัยต่างกันอย่างไร

บทบาทในการวิจัย 

ความเชี่ยวชาญ 

การดำเนินงาน 


สรุปแล้ว ผู้ช่วยนักวิจัยมักเป็นบทบาทที่สนับสนุนและช่วยเหลือนักวิจัยในงานวิจัยที่ดำเนินอยู่ ในขณะที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญที่ลึกลงในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและมีความอิสระมากกว่าในการดำเนินงานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการตามความเหมาะสม