วิธีการนับและการตรวจสินค้า Online

    แนะนำวิธีการนับและการตรวจสินค้าออนไลน์ที่ได้รับมาจากจีน รับจาก Lazada หรือ Shopee ดังนี้